Wie wij zijn

Stichting Pallas is ingericht volgens de principes van good governance. Dit betekent dat toezicht en bestuur van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur is in handen van de bestuurder. Het toezicht is in handen van de Raad van Toezicht. Deze raad, kijkend door de ogen van de samenleving, ondersteunt, denkt mee, spiegelt en adviseert de bestuurder en houdt toezicht op de kwaliteit van organisatie & onderwijs.

Inrichting van Stichting Pallas

Alle scholen van Stichting Pallas hebben een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder die de missie en realisatie van de doelstellingen van de scholen bewaakt en de continuïteit en onderwijskwaliteit waarborgt.

De bestuurder en de schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden financi├źn, personeel, huisvesting en facilitaire zaken, ICT, kwaliteit en onderwijs. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg.

Het stafbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Om ons te kunnen bereiken, kunt u een mail sturen naar info@stichtingpallas.nl.
Graag stellen wij ons voor:

Bommel Art C Bommel Art ABBO 9668

Wanda Kasbergen

Bestuurder

Bommel Art C Bommel Art ABBO 9727

Sandra Pennings

Bestuursondersteuner

Bommel Art C Bommel Art ABBO 9717

Elise Swinkels

Controller

Bommel Art C Bommel Art ABBO 9671

Elif Aktas

Medewerker financien

Bommel Art C Bommel Art ABBO 9662

Mark Boodt

Staffunctionaris huisvesting en facilitair

Bommel Art C Bommel Art ABBO 9736

Astrid Vingerhoets

Staffunctionaris P&O

Bommel Art C Bommel Art ABBO 9695

Frouke Willemsen

Staffunctionaris P&O

Bommel Art C Bommel Art ABBO 9665

Marjan Ponten

Staffunctionaris kwaliteit

Bestuur & Organisatie

Een besturingsfilosofie is de wijze waarop het bestuur een organisatie wil aansturen

De besturingsfilosofie beschrijft de basisnormen en waarden waarmee de organisatie de missie, visie en strategie wil waarmaken.

Lees meer
Kinderboekenweek Samen een boek lezen

Medezeggenschap

Elke school heeft een eigen MR die bestaat uit gekozen ouders en gekozen medewerkers. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht, initiatiefrecht of instemmingsrecht. Meer informatie kunnen ouders krijgen via de school van hun kind.

Lees meer

Raad van Toezicht

Bij Stichting Pallas is toezicht en bestuur van elkaar gescheiden.

Lees meer
IMG 20210111 124217

Vertrouwenspersoon

De aan Pallas verbonden externe vertrouwenspersonen zijn:

Yvonne Stallenberg, telefoonnummer: 06-53831792
Jacqueline Pulles, telefoonnummer: 06-25241077

Lees meer