Wie wij zijn Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt met commissies: audit-, code goed bestuur-, onderwijs- en de remuneratiecommissie. Elke commissie heeft een reglement. De bestuurder heeft met regelmaat overleg met de commissies voor gevraagd en ongevraagd advies. De RVT werkt met een toezichtkader.

Leden van de Raad van Toezicht:
Clarien Veltkamp, voorzitter Raad van Toezicht
Mart van de Lisdonk
Maarten Wiggers de Vries
Marie-Louise Dibbets
Wieb Broekhuijsen
Karin Visser