Pallasacademie Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs – BVO

Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs – BVO

De Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO) van Stichting Pallas is een aanvulling op de reguliere pabo. Tijdens deze opleiding leer je over de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs en oefen je vaardigheden die je als vrijeschoolleerkracht nodig hebt.

De Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO) van Stichting Pallas is een tweejarige opleiding waarvoor, in samenwerking met Samen Opleidend Leren (SOL), een programma is ontwikkeld dat cyclisch wordt aangeboden. Zowel deelnemers van BVO en SOL als ook geïnteresseerde medewerkers van Pallas wonen deze bijeenkomsten bij.

Ervaren vrijeschoolleerkrachten verzorgen de opleiding. Vanuit een persoonlijk perspectief geven zij invulling aan de lessen binnen de BVO. Dit persoonlijk meesterschap is een belangrijk aspect van het vrijeschoolonderwijs. De overeenkomsten en de verschillen tussen de uiteenlopende leerkrachten geven zicht op de uitgangspunten van de vrijeschool en op de vrijheid die je hebt om binnen gezamenlijke kaders je eigen vorm te zoeken.

BVO 1 en BVO 2 doorlopen hetzelfde programma met dezelfde opdrachten waarin de focus binnen de opdrachten en de begeleiding verschillen. In het eerste jaar ligt de nadruk op kennisverwerving en het vergroten van het handelingsrepertoire. Aan het eind van dat jaar heb je inzicht, overzicht en oefening in de grondbeginselen van de vrijeschool. In het tweede jaar staat centraal hoe je binnen de vrijeschool op een individuele manier invulling geeft aan het leraarschap. Als je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, heb je laten zien een adequaat beroepsbeoefenaar te zijn met een eigen vrijeschoolvisie. Je bent dan in staat om deze visie in de praktijk van de eigen klas tot uiting te brengen.

1e schoolweek bouwen

Kleuteronderwijs

Binnen het vrijeschoolonderwijs gaan we uit van de visie dat kleuters spelend leren op grond van wat zij ‘aan den lijve’ beleven. Jonge kinderen leren al doende.

Lees meer