Gezocht: leerkracht voor vervangingswerkzaamhedenbij Vrijeschool Brabant

De Vrijeschool Brabant zoekt zo snel mogelijk een

Leerkracht
voor vervangingswerkzaamheden

Wtf rond de 0,3 fte

Vrije School Brabant biedt onderdak aan kinderen van 0 t/m 12 jaar. Naast dagopvang, peuteropvang en naschoolse opvang zijn er 3 heterogene kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6.

De twee 2e klassen tellen ieder ongeveer 20 leerlingen. Binnen het klassikale onderwijs is op een handelingsgerichte wijze veel aandacht voor het individuele kind en ruimte voor differentiatie.

Vrije School Brabant biedt een prettige werkomgeving in een
ruim opgezette basisschool met enthousiaste ouders en betrokken collega’s.

Wij zoeken voor vervanging van zieken in alle klassen, een stevige, enthousiaste, energieke en ontwikkelingsgerichte leerkracht die
mede verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor een groep ook

als is het voor een vervanging.

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die zich willen verbinden
met de achtergronden van ons onderwijs.

Wij zoeken een collega

  • die bevoegd is om in het PO les te geven
  • die ervaring heeft of zich wil verbinden met het vrijeschoolonderwijs (pre)
  • die zelfstandig het onderwijs kan vormgeven
  • die flexibel en communicatief vaardig is
  • die beschikt over een reflecterende houding

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 maart 2021

De gesprekken vinden plaats op 2 en 3 maart a.s.

Eventuele proeflessen vinden plaats in overleg.

Voor meer informatie over deze vacature, kunt u op werkdagen
contact opnemen  met Ladja Jiran, schoolleider a.i.,
tel. 06-11590848.

Wilt u uw sollicitatiebrief en CV sturen naar: l.jiran@vrijeschoolbrabant.nl