Gezocht: klassenleerkracht(en) voor Tiliander in Tilburg (waaronder een leerkracht voor de heilpedagogische klas)

Basisschool Tiliander in Tilburg zoekt m.i.v. 1 september 2021

Klassenleerkracht(en)

voor wtf 0.4 fte – (functieprofiel Leraar L10) voor de reguliere klassen

voor wtf 0.6 fte – (functieprofiel Leraar L10) voor de heilpedagogische klas

Wij zoeken (een) enthousiaste collega (’s) met de volgende kwaliteiten:

  • voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraar basisonderwijs (of voldoet hier per 1 sept. 2021 aan);
  • heeft ervaring in en/of kennis van het vrijeschool- onderwijs;
  • is breed inzetbaar, in alle groepen;
  • heeft de vrijeschool PABO gedaan, een applicatiecursus vrijeschool gevolgd of is bereid die te gaan volgen.
  • is een inspirerend persoon, die vanuit een samenwerkende en reflecterende houding breed inzetbaar is;
  • laat zich inspireren door de menskundige opvatting uit de antroposofie;
  • is in staat actuele onderwijsontwikkelingen te verbinden met het vrijeschoolonderwijs en heeft hiervoor een cursus gevolgd of is bereid die te gaan volgen
  • is gericht op persoonlijke groei in het leraarschap, is communicatief vaardig, gedreven en enthousiast
  • voor de heilpedagogische klas is het noodzakelijk dat er ervaring is met werken in het SO en/of SBO

Voor meer informatie over de vacature en de school, kunt u contact opnemen met Marcel Pennings, 013 5431963.

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk op vrijdag 16 juli 2021 per mail op m.pennings@tiliander.nl

De 1e gespreksronde is gepland op woensdag 21 juli 2021.
Voor een eventuele 2e gespreksronde worden apart afspraken ingepland.

Een assessment of proeflessen kunnen onderdeel uitmaken van de
procedure.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld