Gezocht: Klassenleerkracht voor de Bernard Lievegoedschool in Maastricht

De Bernard Lievegoed School in Maastricht zoekt zo snel
mogelijk  

Een leerkracht – voor de 4e klas

voor 0,5 fte

 

Door de groei van de school zijn wij op zoek naar een  enthousiaste, energieke en ontwikkelingsgerichte leerkracht die  verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor school.

Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die zich met hart
en ziel wil verbinden met de achtergronden van ons onderwijs
en bereid is om zich hierin te scholen.

Wij zoeken een collega

  • die bevoegd is om in het PO les te geven,
  • die ervaring heeft of zich wil verbinden met het vrijeschoolonderwijs aan groep 3 t/m 8,
  • die zelfstandig het onderwijs kan vormgeven,
  • die flexibel en communicatief vaardig is
  • die beschikt over een reflecterende houding.

Voor meer informatie over deze vacature, kunt u tijdens
werkdagen contact opnemen met de schoolleider a.i,
Tina Smeijers, 06-45442292

Uw brief kunt u uiterlijk tot 21 april 2021 sturen naar: schoolleider@bernardlievegoedschool.eu

De sollicitatie gesprekken vinden plaats in de week daarna.

Proeflessen maken onderdeel uit van de selectieprocedureEen assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.