Gezocht: Intern begeleider voor Tiliander in Tilburg

De Tiliander in Tilburg zoekt per 1-9-2021 een

Intern begeleider – Voor 0,4 fte

Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende kwaliteiten:

 • voldoet aan de bekwaamheidseisen behorend bij deze functie
 • heeft aantoonbare kennis en vaardigheden om de leerlingenzorg te coördineren en beleid dienaangaande verder te ontwikkelen
 • Is vaardig in het analyseren van gegevens, het opstellen van trendanalyses en heeft een onderzoekende houding
 • communiceert gemakkelijk schriftelijk en mondeling
 • heeft kennis / beheerst gespreksvaardigheden om met alle betrokkenen bij de school te kunnen communiceren
 • heeft plezier in het begeleiden en (mede) aansturen en coachen van zowel de projectleiders als leerkrachten
 • heeft ervaring in en/of kennis van het vrijeschoolonderwijs en als intern begeleider
 • is iemand die een samenwerkende en reflecterende houding uitdraagt
 • is in staat actuele onderwijsontwikkelingen te verbinden met het vrijeschoolonderwijs; heeft hiervoor een cursus gevolgd of is bereid die te gaan volgen
 • is gericht op persoonlijke groei in het vakgebied
 • is gedreven en enthousiast
 • is in staat om binnen het team te verbinden en te inspireren
 • is in staat om de school extern te vertegenwoordigen op onderwijsinhoudelijk gebied in interne (binnen Stichting Pallas) en externe netwerken (gemeente, SWV, netwerkbijeenkomsten)

De werkzaamheden zullen zich vooral richten op de kleuterklassen en de eerste klassen. Ervaring met kleuteronderwijs, O & O en Passend Onderwijs is een pré. Je werkt samen met een collega-intern begeleider.

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een sollicitatiecommissie binnen de school.
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Marcel Pennings, schoolleider van De Tiliander, tel 013 5431963.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vóór 16 juli 2021 via mail versturen aan m.pennings@tiliander.nl.

De 1e ronde gesprekken vindt plaats op dinsdag 20 juli 2021.
De 2e ronde gesprekken worden met de kandidaten afgesproken.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld