Pallasacademie Samen Opleidend Leren

Samen Opleidend Leren

Leren doen wij samen. Wij bieden PABO-studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in het vrijeschoolonderwijs en het leraarsvak in de dagelijkse praktijk te ervaren en te leren. Naast het opdoen van vakkennis lopen de studenten binnen een lerende gemeenschap op één van de Pallasscholen stage.

Op vrijescholen kijken we verder dan alleen het opdoen van kennis. In het verlengde van ‘practice what you preach’ bieden wij toekomstige vrijeschoolleerkrachten de mogelijkheid om het leraarsvak in de praktijk te leren. Door het vak ter plekke te leren, worden de studenten geconfronteerd met de volledige complexiteit en schoonheid van het beroep van leerkracht in het vrijeschoolbasisonderwijs. Zij ervaren het beroep in de breedte en de diepte en doen in alle mogelijke praktijksituaties ervaring op. De theorie uit de opleiding kunnen zij onmiddellijk integreren in de dagelijkse praktijk. Studenten passen hun pedagogische, (vak)didactische, (vak)inhoudelijke en organisatorische kennis en vaardigheden toe.

Leren vraagt moed, want het gaat met vallen en opstaan. Daarom vormen de studenten, onder begeleiding van de school- en van de instituutsopleider, een stageleergroep van waaruit ze vragen stellen, op zoek gaan naar antwoorden en gesprekken hebben met diverse partijen binnen en buiten de school. Ze leren samenwerken met collega’s en leerlingen en ontwikkelen hun eigen professionele identiteit.

Bij Stichting Pallas worden studenten van zowel de reguliere Pabo (opleidingsscholen) als van de vrijeschool Pabo van de Hogeschool Leiden opgeleid. Gedurende de minimaal tweejarige opleiding lopen de studenten stage op een Pallas-school. Wij richten ons op studenten die een zinvolle, doordachte bijdrage willen leveren aan ons onderwijs en die een realistisch beeld van het vrijeschoolonderwijs hebben. Alle flexibele deeltijd studenten van de SOL volgen een maatwerktraject waarbij de theorie op de praktijk is afgestemd. Na dit maatwerk traject zijn zij opgeleid tot bevoegd leerkracht binnen het PO (primair onderwijs) en specifiek voor vrijescholen.

Wij leveren graag onze bijdrage aan het ontwikkelen van op samenwerking gerichte leerkrachten die hun kennis willen delen en die vanuit een onderzoekende houding bijdragen aan het creëren van dat wat nodig is voor de toekomst. De studenten die in de SOL participeren, worden gezien als collega’s, zowel door de opleiding als door de Pallasschool. Dit betekent dat er een selectieproces plaatsvindt voordat een student kan starten.