Pallasacademie Pallasbeurs

Pallasbeurs

Wij leren van en met elkaar

Wij leren van en met elkaar in een professionele lerende omgeving. Vanuit de kernwaarde “eigenaarschap” biedt de Pallasacademie ruimte om de regie te kunnen nemen over eigen ontwikkeling en verdere professionalisering. De pallasbeurs, onderdeel van de Pallasacademie, is er voor alle medewerkers. Jaarlijks maken ruim 175 medewerkers gebruik van de pallasbeurs.