Pallasacademie Pallasacademie

Pallasacademie

Wij streven naar een breed gedragen professionele cultuur, die aandacht besteedt aan gedeelde normen en waarden.

Een cultuur met leiderschap dat gericht is op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van het samen leren. Onze Pallasacademie bevordert, vanuit motivatie, betrokkenheid, toewijding en werkplezier, het leren van en met elkaar waarmee we het vrijeschoolonderwijs versterken.

Binnen onze leergemeenschap werken we vanuit het bewustzijn dat de mens in verbinding staat met elkaar en met twee werelden: de geestelijke, spirituele wereld en de materiƫle, zichtbare wereld. Dit inzicht vormt een belangrijke inspiratiebron. Wij zien een kind als een uniek wezen met een eigen weg en een eigen opgave in de wereld. Hiermee richt ons onderwijs zich op zowel op cognitief niveau als op de individuele ontwikkelingsweg.

Onze Pallasacademie is een ontmoeting tussen kunst, cultuur en onderwijs. Medewerkers kunnen deelnemen aan de Basisopleiding Vrijeschool Onderwijs (BVO) en het Samen Opleidend Leren (SOL) traject. Middels de pallasbeurs bestaat de mogelijkheid om een workshop, cursus of training op maat te kiezen. Tijdens de leeractiviteiten verkennen deelnemers de mogelijkheden van zichzelf in relatie tot de ander en hun omgeving en maken een vertaalslag naar wat de kinderen nodig hebben om te worden wie ze zijn.

Het doel van de Pallasacademie is het faciliteren en ondersteunen van een positieve, open en veilige leercultuur waarbinnen we streven naar het beste vrijeschoolonderwijs.