Gezocht per 1-8-2018: Leerkracht zwangerschapsvervanging bij Christophorus in Roermond

Vrije School Christophorus Roermond zoekt met ingang van schooljaar 2018-2019

Leerkracht m/v voor klas 5

Zwangerschapsvervanging

 Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende kwaliteiten:

 • voldoet aan alle bekwaamheidseisen voor de leraar basisonderwijs
 • is een persoon, die vanuit een samenwerkende en reflecterende houding breed inzetbaar is
 • wil zich laten inspireren door de menskundige opvatting uit de antroposofie
 • heeft aantoonbare didactische kwaliteiten
 • is gericht op persoonlijke groei in het leraarschap
 • is communicatief vaardig
 • is gedreven en enthousiast

Vrije School Christophorus is een basisschool op antroposofische grondslag.
Er zijn 2 kleuterklassen en in de onderbouw 5 klassen, waarvan 1 combinatieklas.

Vrije School Christophorus biedt:

 • een ontspannen, inspirerende werksfeer
 • een ondersteunend, ambitieus en samenwerkend team
 • mogelijkheden voor na- en bijscholing
 • een vooruitstrevend opgezette zorgstructuur met innovatieve ideeën
 • een innovatieve, kwalitatieve visie op pedagogisch en didactisch vlak
 • vrijeschoolonderwijs in de huidige tijd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolleider Lizet Cobben 06-22502277.

Uw reactie per mail graag uiterlijk 1 juli 2018 sturen aan lch.cobben@gmail.com