Over Vrijeschoolonderwijs

Onderwijzen en opvoeden
Het vrijeschoolonderwijs heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de gemeenschap.

Ontdekken en ontwikkelen
De vrijeschool wil dat elk kind zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Onderwijs gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.

Uitdagen en inspireren
Vrijeschoolonderwijs daagt leraren en leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Uitdaging en inspiratie zijn daarbij kernbegrippen. Zo groeien kinderen uit tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.