Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen

Voor Pallas zijn 2 externe vertrouwenspersonen werkzaam. Het bevoegd gezag is de samenwerking met hen aangegaan op basis van hun deskundigheid en onafhankelijkheid. Beide vertrouwenspersonen zijn op geen enkele manier verbonden aan de scholen van Pallas.

De externe vertrouwenspersonen hebben drie hoofdtaken:

  1. opvang en begeleiding van de melder
  2. signaleren, en gevraagd en ongevraagd adviseren van de opdrachtgever
  3. voorlichting

Voor uitgebreidere informatie over rol en taken van de externe vertrouwenspersoon, zie onze klachtenregeling.

De aan Pallas verbonden externe vertrouwenspersonen zijn:

  1. Mw. Yvonne Stallenberg , telefoonnummer: 06 – 53 83 17 92 of
    mailadres: yvonne.stallenberg@online.nl.
  2. Mw. Jacqueline Pulles, telefoonnummer: 06 – 25 24 10 77 of
    mailadres: jpulles@outlook.com

Als u telefonisch niet meteen contact krijgt, spreek dan de voicemail in met uw naam en telefoonnummer. U wordt dan zo snel mogelijk en meestal nog dezelfde dag terug gebeld.