Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is op geen enkele manier met de school verbonden en wordt benoemd door het bevoegd gezag op basis van deskundigheid. De vertrouwenspersoon van Stichting Pallas is de heer Th.v.d. Gazelle, te bereiken via tel.nr. 06-14726394.