Gezocht: leerkracht voor Vrijeschool Peelland

Vrije School Peelland in Helmond zoekt m.i.v. 1 september 2021 een

Groepsleerkracht m/v – voor 0.7875 fte
(tot 1,0 bespreekbaar)

Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende
kwaliteiten:

  • voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraar
    basisonderwijs (of voldoet hier per 1 sept. 2021 aan);
  • heeft ervaring in en/of kennis van het vrijeschool­-
    onderwijs;
  • is breed inzetbaar, in alle groepen;
  • heeft de vrijeschool PABO gedaan, een applicatiecursus vrijeschool gevolgd of is bereid die te gaan volgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hans Dekker, 06-38828524.

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk op 25 juni 2021

per mail op directie@vrijeschoolpeelland.nl

De 1e gespreksronde is gepland in de middag van 29 juni 2021.

Voor een eventuele 2e gesprekronde worden apart afspraken ingepland.Een assessment of proeflessen kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.