Gezocht: Intern Begeleider voor vrijeschool Tiliander in Tilburg

Intern begeleider m/v  – voor 0,3120 fte

Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende kwaliteiten:
• een onderwijskundige en/of pedagogische achtergrond (minimaal HBO niveau)
• ervaring in en/of kennis van het vrijeschoolonderwijs en als intern begeleider
• laat zich inspireren door de menskundige opvatting uit de antroposofie
• kan helder en open communiceren met leerkrachten en ouders, is daadkrachtig en in staat overzicht te bewaren over een groot aantal taken
• verbindt en inspireert het team
• is in staat om de school extern te vertegenwoordigen op onderwijsinhoudelijk gebied in interne (binnen Pallas) en externe netwerken (gemeente, SWV, netwerkbijeenkomsten)

Taken en verantwoordelijkheden
De intern begeleider:
– is verantwoordelijke voor het inrichten en functioneren van de structuur van ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften, de ontwikkeling coördinatie en uitvoering van dit beleid in de school en de begeleiding van leraren;
– zet de juiste methoden en technieken voor onderzoek in, analyseert de uitkomsten en adviseert over mogelijkheden om het onderwijsaanbod, zorgaanbod en leerkrachtgedrag te verbeteren;
– overziet het gehele lesaanbod binnen de school, de doorlopende leer- lijnen en de te behalen doelen;
– zorgt voor een duidelijke structuur en afspraken om binnen de school de onderwijsbehoeften van leerlingen volledig en tijdig in beeld te krijgen.
– bewaakt de voortgang van de toetsingen en de uitvoering van de handelings- en groepsplannen;
– stimuleert bij de leerkrachten goed klassenmanagement en een efficiënte inzet van de onderwijstijd.

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een sollicitatiecommissie binnen de school. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor nadere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Ladja Jiran, schoolleider van Tiliander, tel 013-5431963

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vóór 28 november 2019 via mail versturen aan Ladja Jiran, l.jiran@tiliander.nl