Gezocht: projectleder Innovatie Bewegingsonderwijs op vrijescholen

Stichting Pallas wil het bewegingsonderwijs binnen de bij haar aangesloten scholen door-ontwikkelen. Om de doorontwikkeling in gang te zetten, in beweging te houden en met resultaten af te ronden, zoeken wij een:

Projectleider Innovatie Bewegingsonderwijs op vrijescholen

Gemiddeld 8 uur per week – Projectduur 1 april – 31 december 2022

Achtergrond van het project

Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur bewegingsonderwijs per week te verzorgen voor alle leerlingen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs draagt bij aan het realiseren van meer bewegingsonderwijs binnen scholen die dat willen. Voor het vaststellen van de uitgangspunten en kaders voor het bewegingsonderwijs, heeft Pallas een werkgroep in het leven geroepen met daarin 3 vakleerkrachten van Pallasscholen.

Voor de aansturing van de projectgroep zien wij een rol weggelegd voor een projectleider. Hij of zij ontwikkelt samen met de leden van de projectgroep een innovatief plan waarin de norm van bewegingsonderwijs voor vrijescholen helder wordt en waarin richtlijnen staan voor het stimuleren van extra bewegen tijdens de schooldag. De projectgroep heeft als doel om een praktisch en toepasbaar werkplan op te stellen en uit te werken voor bewegingsonderwijs voor de kleuters en klas 1 tot en met 6 (groep 3 tot en met 8).

Taken en op te leveren resultaten projectleider / procesbegeleider

De projectleider:

 • faciliteert en ondersteunt de projectgroep bij het ontwikkelproces door data te plannen voor overleg, deadlines te stellen voor afspraken en sturing te geven aan het gesprek;
 • spreekt de werkgroep aan op de voortgang;
 • zorgt dat er een beschrijving komt van de activiteiten per leerjaar die binnen de volgende lessen worden gegeven:
  • vakles gymnastiek,
  • euritmieles,
  • dans en bewegingsactiviteiten in het reguliere dagprogramma van de klassenleerkracht
 • zorgt dat er een beschrijving van het gewenste pedagogische klimaat bij de bewegingsactiviteiten wordt gemaakt;
 • zorgt dat de manier waarop de school de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van bewegen signaleert en vastlegt, helder en eenduidig is vastgelegd in een proces.

Taken van de werkgroep:

 • De werkgroep zal kennis en ervaring van de drie verschillende schoollocaties en andere scholen binnen Stichting Pallas verzamelen en in kaart te brengen;
 • Daar waar dit van toepassing is wordt de kennis en ervaring gekoppeld aan overige expertise;
 • Bij alle te ontwikkelen zaken, zijn de kerndoelen Primair Onderwijs het uitgangspunt en wordt daaraan herkenbaar gerefereerd;
 • Bij alle te ontwikkelen zaken, wordt aangesloten op het menskundig beeld van het Vrijeschoolonderwijs.

Welke projectleider zoeken wij?

Wij denken aan iemand die:

 • goed kan plannen en organiseren
 • gemakkelijk en effectief kan samenwerken, ook op afstand
 • helder communiceert, lijnen uit- en processen in gang zet
 • overzicht heeft, creëert en houdt
 • bij voorkeur kennis en affiniteit met bewegen en bewegingsonderwijs op basisscholen heeft
 • bij voorkeur kennis of affiniteit met het vrijeschoolonderwijs heeft


Vaardigheden

 • Luisteren
 • Pro-activiteit – initiatiefrijk
 • Detail-gerichtheid
 • Delegeren
 • Oordeelsvorming
 • Anticiperen op problemen
 • Flexibiliteit en drukbestendigheid


Kwaliteiten

 • Werken vanuit visie
 • Zelfverzekerdheid
 • Overwicht
 • Gedrevenheid
 • Enthousiasme
 • Ondernemend

Arbeidsvoorwaarden

Je werkt:

 • als ZZP’er zelfstandig met resultaatverplichting.
 • in opdracht van de bestuurder van Pallas.

Meer informatie en reactie per mail

Reacties graag uiterlijk 27 maart 2022.