Kinderopvang

Istia verenigt een aantal kinderdagcentra die op antroposofische grondslag kinderopvang aanbieden. Istia is op 1 januari 2014 als stichting opgericht en in 2021 van organisatievorm veranderd. Istia komt voort uit verschillende initiatieven zoals die bestonden binnen de vrijescholen. De kinderdagcentra van Istia zijn gelieerd aan vrijescholen, in het bijzonder de vrijescholen die deel uitmaken van Stichting Pallas.

Voor meer informatie over Istia lees verder op www.stichting-istia.nl