Statutaire doelstelling

De doelstelling van Stichting Pallas is statutair vastgelegd (artikel 2 van de statuten) en luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel het geven of doen geven van onderwijs op basis van de antroposofische beginselen van Rudolf Steiner, het in stand houden en bevorderen van het vrijeschoolonderwijs in Midden- en Zuid-Nederland en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de vrijeschoolpedagogiek en –didactiek.