Partners en netwerken

Wij zijn actief in nationale en regionale netwerken. Zo zijn wij lid van: de PO-raad, de Landelijke Vereniging van Vrijescholen, het PO-platform voor vrijescholen en de Vereniging Bijzondere Scholen. Belangrijke partners voor ons zijn Scholen aan Zet, de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen en de Vrijeschool Pabo van Hogeschool Leiden. Wij werken op het gebied van kinderopvang nauw samen met Istia.