Pallas academie

Onder de noemer van de Pallas academie komen professionalisering, studie en onderzoek samen. Zo geeft de Pallas academie een impuls aan innovatie en ontwikkeling. Binnen de Pallas academie vinden onder andere de volgende activiteiten plaats:

 • SOL – Samen opleidend leren
  Een goede leerkracht leert – naast het opdoen van vakkennis – ook door het opdoen van ervaring in de praktijk. Het SOL traject binnen Pallas (opleiding tot bevoegd leerkracht binnen het PO, de laatste 2 studiejaren) biedt studenten de mogelijkheid om het leraarsvak in de praktijk te leren. Zij ervaren het beroep in de breedte en de diepte en doen in alle mogelijke praktijksituaties ervaring op. Door het vak ter plekke te leren, worden de studenten geconfronteerd met de volledige complexiteit van het beroep van leraar in het basisonderwijs. Ook kunnen zij in de opleidingsschool de theorie uit de opleiding integreren in de praktijk. Studenten passen hun pedagogische, (vak)didactische en (vak)inhoudelijke en organisatorische kennis en vaardigheden toe. Ze leren samenwerken met collega’s en leerlingen en ze ontwikkelen hun eigen professionele identiteit. Daarnaast vormen de studenten onder leiding van een begeleider een stageleergroep van waaruit ze vragen stellen, op zoek gaan naar antwoorden en gesprekken hebben met diverse partijen binnen en buiten de school.
  Het met verwondering kijken en ervaren en elkaar vragen stellen levert succeservaringen op. De open sfeer binnen onze scholen bevordert het leren. Wij willen graag bijdragen aan het ontwikkelen van op samenwerking gerichte leerkrachten die kritisch kunnen reflecteren, hun kennis willen deling en op hun beurt bijdragen aan het creëren van wat er nodig is voor de toekomst.
  Gedurende de opleiding werken de studenten op de school. Dat werken op school maakt onderdeel uit van het hele studietraject. Studenten werken 2 dagen per week mee in de lessen en vullen daarmee hun stages in.
  Van belang is dat studenten die in de SOL participeren, worden gezien als collega’s (dit betekent onder meer dat er een selectieproces plaatsvindt voordat een student kan starten), zowel door de opleiding als door de school begeleid worden en een maatwerk traject volgen waarbij de theorie op de praktijk is afgestemd.
  Zowel zittende leerkrachten, de toekomstige collega’s, als medewerkers van de opleiding doen de intake. We richten ons op studenten een zinvolle, doordachte bijdrage willen leveren aan ons onderwijs en die een realistisch beeld van het vrijeschool onderwijs hebben.
  Klik voor meer informatie op deze link.
 • Basisopleiding vrijeschool onderwijs (BVO): een tweejarige opleiding door de vrijeschool pabo van Hogeschool Leiden in samenwerking met medewerkers van Pallas-scholen, bedoeld voor gekwalificeerde leerkrachten die nog geen opleiding hebben genoten in het verzorgen van vrijeschoolonderwijs.
 • Zij-instromers: zij-instromers zijn zeer welkom om bij ons te solliciteren. Wij hebben ondertussen een aantal jaar ervaring met begeleiden en faciliteren van zij-instroomtrajecten. Voor meer informatie, stuur een mail naar info@stichtingpallas.nl
 • Kweekvijver voor schoolleiders: schoolleiders kunnen medewerkers voordragen om de opleiding tot schoolleider te gaan volgen. Er kunnen jaarlijks maximaal 4 deelnemers naar de 2-jarige opleiding gaan, die verzorgd wordt door de BVS. Zittende schoolleiders zonder diploma gaan daarbij altijd voor.
 • Pallasbeurs: een beurs voor alle Pallas-medewerkers waarvoor jaarlijks aanvragen kunnen worden gedaan. Elk schooljaar maken ruim 175 medewerkers gebruik van deze beurs.
 • Jaarlijkse Pallas studiedag voor alle medewerkers.
 • Interne netwerken van specialisten zoals IBers, rekenspecialisten en kleuterleerkrachten.
 • Externe netwerken zoals lectoraat vrijeschoolonderwijs en de Iona stichting.