Pallas academie

Onder de noemer van de Pallas academie komen professionalisering, studie en onderzoek samen. Zo geeft de Pallas academie een impuls aan innovatie en ontwikkeling. Binnen de Pallas academie vinden onder andere de volgende activiteiten plaats:

  • Basisopleiding vrijeschool onderwijs (BVO): een tweejarige deeltijdopleiding van de vrijeschool pabo van Hogeschool Leiden, bedoeld voor gekwalificeerde leerkrachten die nog geen opleiding genoten in het verzorgen van vrijeschoolonderwijs.
  • Pallas lerarenbeurs: een beurs voor Pallas medewerkers waarbinnen jaarlijks aanvragen kunnen worden gedaan. Elk schooljaar maken ruim 175 medewerkers gebruik van deze beurs.
  • Jaarlijkse Pallas studiedag voor medewerkers .
  • Interne netwerken van specialisten zoals IBers, rekenspecialisten en kleuterleerkrachten.
  • Externe netwerken zoals lectoraat vrijeschoolonderwijs en de Iona stichting.