Stichting Pallas

Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Met ingang van schooljaar 2022-2023 gaat onze 18e school in Weert van start.
Wij verzorgen met ongeveer 380 mensen onderwijs voor 3500 leerlingen. Deze mijlpaal is begin 2022 bereikt!
Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het stafbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Van hieruit krijgen de scholen ondersteuning op de beleidsgebieden financiën, personeel, facilitair en onderwijs.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Ons onderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben een goede beoordeling in de vorm van het zogenaamde basisarrangement. 

Groei

Stichting Pallas groeit en merkt dat het vrijeschoolonderwijs steeds meer mensen aanspreekt. Ouders ervaren dat de ontwikkeling van hun kinderen lijdt onder prestatiedwang, te eenzijdige onderwijsvernieuwing en uniformering van het onderwijs. De zekerheid van ‘hoge cijfers betekent later een goede baan’ is verdwenen. Duurzaamheid is belangrijker dan groei. Al deze ontwikkelingen roepen vragen op over opvoeden en goed onderwijs. De scholen van Pallas hebben op deze vragen een eigentijds antwoord. Ze bieden relevant onderwijs, waarin de eigenheid van het kind een plek krijgt.