Kenmerken

De scholen van Pallas geven ieder op een eigen wijze vorm aan het vrijeschoolonderwijs.
De gemeenschappelijke kenmerken zijn:

  1. Wij bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst.
  2. Op onze scholen gaan cognitie, sociale intelligentie en creativiteit hand in hand.
  3. De leeftijdsfasen van het kind zijn uitgangspunt in het onderwijsprogramma.
  4. Op onze scholen volgen wij de seizoenen en het ritme van de natuur.
  5. Wij bieden bewegingsonderwijs en/of euritmie als vak dat alle vakken ondersteunt.
  6. Op onze scholen is ieder leren een creatief proces.
  7. Met periodeonderwijs bieden wij de mogelijkheid lesstof te verdiepen.
  8. Onze leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.
  9. Wij ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind.
  10. Wij werken met elkaar en met de kinderen permanent aan het creƫren van een vertrouwensbasis.