Werkdocument vrijeschoolonderwijs in Nederland

Er is geen blauwdruk voor vrijescholen. Vanuit de antroposofische impuls heeft het vrijeschoolonderwijs zich ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is. Een nieuwe generatie mensen binnen een veranderde maatschappelijke omgeving zal het vrijeschoolonderwijs verder ontwikkelen. De uitkomst kennen we niet. Wel kunnen we de historie, de grondslagen en de pedagogische uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs schetsen. Zij vormen de fundamenten waarop de nieuwe generatie het vrijeschoolonderwijs van de toekomst vormgeeft. In 2013 beschreef de landelijke Vereniging van vrijescholen in de publicatie Wat maakt de vrijeschool uniek? tien van deze kenmerken.

Tien kenmerken van het vrijeschoolonderwijs:

  1. Vrijescholen bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst
  2. Vrijescholen zoeken de uitdaging in de realiteit zoals die is
  3. Vrijescholen bieden onderwijs in leeftijdsfasen
  4. Op vrijescholen volgen we de seizoenen en het ritme van de natuur
  5. Euritmie als vak dat alle vakken ondersteunt
  6. Bij vrijescholen is ieder leren een creatief proces
  7. Periode-onderwijs biedt de mogelijkheid lesstof te verdiepen
  8. Vrijeschoolleerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie
  9. Vrijescholen ontwikkelen de natuurlijke ontvankelijkheid van het kind
  10. Vrijescholen creƫren een vertrouwensbasis

Lees verder…