Gezocht: Schoolleider voor de Strijene in Oosterhout

De Strijene in Oosterhout zoekt op korte termijn een

Een schoolleider m/v – wtf 1,0

Wij zoeken

  • Een schoolleider die op vanzelfsprekende wijze de dagelijkse voortgang van het onderwijs borgt.
  • Een toegankelijke en verbindende persoon die in staat is sturing te geven aan de verdere ontwikkeling en groei van de school.
  • Een schoolleider die inspirerend leiding geeft en dat doet vanuit een open houding, in dialoog met collega’s, medewerkers, leerlingen en ouders.

Wij verwachten van de kandidaat dat deze zich bewust is van de kracht en werking van de identiteit van het Vrijeschool onderwijs, de opleiding tot schoolleider heeft afgerond of bereid is deze te volgen en beschikt over de schoolleiderscompetenties volgens de Stichting Schoolleidersregister PO (www.schoolleidersregisterpo.nl).

Vrijeschool De Strijene is een basisschool op antroposofische grondslag. Er zijn 3 kleuterklassen en zes klassen in de onderbouw.

De Strijene biedt

  • een ontspannen, inspirerende werksfeer
  • een ondersteunend, ambitieus en samenwerkend team
  • mogelijkheden voor na- en bijscholing
  • een vooruitstrevend opgezette zorgstructuur met vernieuwende ideeën
  • een innovatieve, kwalitatieve visie op pedagogisch en didactisch vlak
  • vrijeschoolonderwijs in de huidige tijdDe Strijene richt zich op IKC-vorming samen met Stichting Istia, die de kinderopvang vanuit de antroposofische achtergrond verzorgt

Informatie over de functie, de complete profielschets en het schoolplan 2015-2019 is te krijgen via Frouke Willemsen, stafmedewerker P&O, aan wie u tevens uw sollicitatie kunt richten:
06 48130880, e-mail f.willemsen@stichtingpallas.nl.

Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet vóór 28 februari 2019.
Er zullen 2 rondes gesprekken plaatsvinden. De data daarvoor worden na het samenstellen van de benoemingsadviescommissie gekozen en zo snel mogelijk aan sollicitanten kenbaar gemaakt.

Een assessment en referentie-check maken deel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.