Gezocht: Kleuterleerkracht – 1fte – voor De Strijene in Oosterhout

De Strijene in Oosterhout zoekt een 

kleuterleerkracht m/v wtf 1,0  (ook in te vullen met 2 parttimers, wtf 0,5)

Wij zoeken een enthousiaste collega met de volgende kwaliteiten:

 • voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraar basisonderwijs
 • heeft ervaring in en/of kennis van het vrijeschool-onderwijs en meer specifiek met kleuteronderwijs
 • is een inspirerend persoon, die vanuit een samenwerkende en reflecterende houding breed inzetbaar is
 • laat zich inspireren door de menskundige opvatting uit de antroposofie
 • is in staat actuele onderwijsontwikkelingen te verbinden met het vrijeschoolonderwijs; heeft hiervoor een cursus gevolgd of is bereid die te gaan volgen
 • is gericht op persoonlijke groei in het leraarschap
 • is communicatief vaardig
 • is gedreven en enthousiast

Vrijeschool De Strijene is een basisschool op antroposofische grondslag. Er zijn 2 kleuterklassen en zes klassen in de onderbouw.

De Stijene biedt:

 • een ontspannen,inspirerende werksfeer
 • een ondersteunend, ambitieus en samenwerkend team
 • mogelijkheden voor na- en bijscholing
 • een vooruitstrevend opgezette zorgstructuur met vernieuwende ideeën
 • een innovatieve, kwalitatieve visie op pedagogisch en didactisch vlak
 • vrijeschoolonderwijs in de huidige tijd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schoolleider Huub van den Boom tel: 06-33651633.
Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk op 26-11-2018 voor 17.00 uur per mail op h.vandenboom@destrijene.nl ovv sollicitatie kleuters.

Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure