Gezocht: Leerkracht 0,5- 0,8 fte voor Vrije School Brabant m.i.v. schooljaar 2018-2019

Vrije School Brabant

Denk je dat kinderen een brede basis nodig hebben?

Voel je ook dat ieder kind uniek is?

Wil je dat ieder kind gezien wordt?

0,5 tot 0,8 fte

In de functie van klassenleerkracht voor één van de klassen van 1 tot en met 6 (groep 3 t/m 8)

(in eerste instantie ter vervanging, per 1 januari 2019 worden dat eigen uren)

Vrije School Brabant biedt onderdak aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Naast dagopvang, peuteropvang en naschoolse opvang zijn er 3 heterogene kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6. Elke klas telt ongeveer 30 leerlingen. Binnen het klassikale onderwijs is op een handelingsgerichte wijze veel aandacht voor het individuele kind en ruimte voor differentiatie.

Vrije School Brabant biedt een prettige werkomgeving in een ruim opgezette basisschool met enthousiaste ouders en betrokken collega’s. Wij vragen van de sollicitanten affiniteit met de antroposofische achtergronden en de bereidheid om zich te willen verdiepen in het vrijeschool-onderwijs door het volgen van extra opleidingen.

Ervaring met het vrijschoolonderwijs strekt tot aanbeveling.

Je sollicitatie met cv kun je tot en met 1 juli 2018 sturen naar Ray Kusters, schoolleider, r.kusters@spildesterren.nl . Voor meer informatie kun je de heer Kusters mailen of bellen op 06-26938430. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Vrije School Brabant maakt deel uit van Stichting Pallas. Stichting Pallas verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland, zie ook www.stichtingpallas.nl