Besturing

Elke Pallasschool heeft een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder (College van Bestuur) die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting. De bestuurder en de schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden financiën, personeel en onderwijs. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg.

Stichting Pallas is ingericht volgens de principes van good governance. Dit betekent dat toezicht en bestuur van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur is in handen van het College van Bestuur. Het toezicht is in handen van de Raad van Toezicht. Deze raad ondersteunt en adviseert de bestuurder en houdt toezicht op de kwaliteit van organisatie & onderwijs.

College van Bestuur
Wanda Kasbergen, bestuurder
Clarien Veltkamp, voorzitter Raad van Toezicht
Sonja Mäkel, vicevoorzitter Raad van Toezicht
Ria van der Heijden, lid Raad van Toezicht
Sabina Pot, lid Raad van Toezicht
Wieneke Groot, lid Raad van Toezicht
Mart van de Lisdonk, lid Raad van Toezicht
 

Stafmedewerkers
Constant Boogert, financiën
Elise Swinkels, financiën
Astrid Vingerhoets, personeel
Frouke Willemsen, personeel
Marjan Groeneveld, algemeen